lördag 25 mars 2017

Ansvar

Ansvar.
Ett ord som jag funderat en del på under de senaste dagarnas vårpromenader.¨

En del av oss tar mycket ansvar.

Som eleven som skulle repetera olika delar av det matematiska mellanstadieläroutbudet inför det förestående nationella provet.
Jag tittade över elevens axel och tyckte att det här med bråk, det kunde han.
- Du kan det här ser jag, sa jag. Du kan gå vidare till procent nu.
- Nä, lite mer vill jag träna, så jag kan det riktigt bra, sa eleven.
En elev som tar ansvar för sitt eget lärande, det är målsättningen för skolans arbete. Tycker jag.


I skolans värld finns inga betyg för ansvarstagande.  Det borde det finnas. Om man som arbetsgivare någon gång skulle vara intresserad av att ta del av en arbetssökandes skolbetyg, så skulle ansvarsbetyg vara av betydligt större intresse än vad matematikbetyget ( eller något annat kunskapsbetyg) är.

Vem tar ansvar för skolan? Skolsystemet befinner sig på ett gungfly, anser jag. Det gungar oroväckande vad det gäller lärartillgång, resurser, ojämlikhet skolor emellan, "knägående" ansvarsfyllda lärare kontra lönehöjningssökande mindre ansvarstagande hoppjerkor....
Kompetent lärarpersonal och skolledningar måste ägna dyrbar tid, tid som man skulle ägnat åt elever, för att svara på skolinspektionens anmälningar.  Anmälningar som kommit till skolinspektionen för att denna instans lagt ansvaret för barnen på skolan, istället för på föräldrarna.
Det är sorgligt. och oansvarligt.


I större städers ytterområden är det bråk allt som oftast. Bråk som, genom knivar eller eldvapen, leder till unga människor död. Vem bär ansvaret för detta?  Ungdomarna? Förstås, de är gamla nog att veta bättre. Deras föräldrar? Ja, de har absolut misslyckats med att uppfostra sina barn ( pojkar) till goda samhällsmedborgare. Den lokala skolan? Kanske.... men jag är ganska så säker på att man slitit sitt hår för att komma tillrätta med dessa tidigare elever, men inte fått det stöd och den hjälp som behövts.
Nä, jag anser att samhället bär det största ansvaret för hur dessa unga män mår och hur de agerar.  Många andra generationens invandrare. Välkomna till Sverige! Men sen.... arbetslöshet, segregering, utanförskap.... jag duger inget till.... skit samma om jag lever eller dör.
Samhället bär ansvaret. Vad är samhället? Vem är samhället? Politiker som vänder kappan efter vinden, makthavarna som är vinden... eller alla vi andra?  Eller vi alla.... ?  Sannolikt det sista...tror att det skulle bli annorlunda om alla tänkte lite mindre på sig själva, vågade se en bit längre bort än till sin egen stugknut, vågade reagera på det som är fel, säga ifrån..... och inte få skit för det. Vilket är risk att man får, för tänk om man kränker någon.


Tranan som stod så stilla på åkern, tycktes bara ha ett ben, då den rusade iväg för att få luft under vingarna. Vid närmare koll på gårdagens kameraskjutningar, ser jag att så är fallet.
Bilden gör mig lite lätt illamående i magen. Tycker så synd om den stora fågeln, som sannolikt inte kan ställas till ansvar för sitt handikapp. En olyckshändelse..... ?


Hur stort ansvar har vi människor för vår hälsa? För att förebygga att vi blir sjuka, i den mån man kan det. Tar en rökare ansvar för sin hälsa?  ( vilket jag då inte gjorde i fyrtio år...) Tar soffpotatisen mindre ansvar för sin hälsa, än vad den som försöker röra sig dagligen gör. Tar den (jag) som är kroniskt överviktig mindre ansvar för sin hälsa, än den som understundom lever på svältkost, för att få bort överflödskilon?
Ska sjukvården behandla den som tar ansvar för sin hälsa bättre än den som inte gör? Sannolikt inte. Vem har ansvar för alla felbehandlingar som görs p.g,a av stressad, underbemannad, adminsitrationspålagd sjukvårdspersonal? Samhället igen....


Ansvar måste tas av dem som är folkvalda, ansvar ( och inte bara för att få så stor tillväxt som möjligt) måste tas av dem som har makten, ansvar för sina barn måste ges tillbaka till föräldrarna, ansvar måste få en högre status, ansvar måste stå högt upp på agendan, även för den enskilde. Ansvar för sig själv och för andras väl.

- Jag vet att du kan vad du behöver inför provet, sa jag till en annan elev. Du behöver inte läsa på mer över helgen.
- Men jag vill, jag kan säkert hitta fakta om något som vi inte har tagit upp, sa eleven.
Elever som tar ansvar för sitt eget lärande, det gör en gammal lärarinna glad ... och framtidshoppfull.


1 kommentar:

  1. Kul att läsa dina tankar runt ordet "ansvar". Kloka elever du verkar ha också.

    SvaraRadera

Tack för dina tankar!
http://bloggkartan.se/registrera/7470/grimsaas