tisdag 2 oktober 2012

Bedömning - bedrövligt, besvärligt


Idag var det dags igen.
Slutredovisning i no, fysik, tema ljud.
Har försökt att använda förmågetänket (The big five) i planering och undervisning och tycker att det fungerat bra.
Gjorde så ett prov efter samma koncept, en slutredovisning ( jag vill gärna kalla det så)  som gick från centralt innehåll  mot olika kunskapskrav. Förmågetänket kom med förstås, eftersom de är de som återkommer gång efter annan i kunskapskraven.

Hade delat upp slutredovisningen i två delar,varav en var att planera och genomföra en undersökning ( ett litet experiment) redogöra för detta, samt komma med förslag på förbättringar.
Den andra delen bestod av några frågor rörande 1: förmågan att ta till sig information 2: förmågan att analysera och dra slutsatser 3: förmågan att förstå och använda begrepp samt 4: något om kring den metakognitiva förmågan ( den sistnämnda är ganska svårt att få till på ett bra sätt.... här skulle jag behöva råd och diskussionspartners).

Allt var gott och väl, eleverna hade utvecklat ett antal förmågor, det var tydligt.... det var mycket skriva och rita idag, i det som jag kallar "kunskapsboken".


Barnen slutade skolan vid halv tre, och där satt jag med nitton gröna skrivböcker i A4-format.
Nu var det dags för mig att bedöma.
Bedrövligt, tycker jag! Skitsvårt!

Försökte dela upp slutredovisningen i delar:
Experimentet
Informationsanvändadet
Begreppen
Analysfrågor

Insåg snabbt att alla elever, utifrån det som står i kunskspkskraven, nått E-nivå.

Men sedan... vad är skillnaden på E och C-nivå? Och vad krävs för A-nivå?
Visst fanns det de som utmärkte sig ordentligt och visade på en högre nivå än vad E-nivån föreskriver.
Men var går gränsen?

Jag tycker att denna befallda bedömning är helt sjuk, vad det gäller elever i femman-sexan.
Både jag och eleverna tycker att det är bra att det finns kunskapskrav - förstås- krav dit vi kan ta oss på olika vägar, genom att gå på olika stigar genom de fem förmågehuvudstråken....

Bedömning,  Ej uppnått kravnivå - Uppnått kravnivå och Gott och väl uppnått kravnivå, det skulle vara perfekta bedömningsverktyg.

De skulle vara lätt för såväl mig som för eleverna att förstå.
Bedömningarna skulle heller inte ligga till grund för några betyg, eller också skulle betygen också bestå av dessa tre steg.  Så skulle jag vilja ha det.... men nu är det inte så.....

Satt i skolan tills den var utkyld och skymningen började komma.... och jag kände mig helt slut på energi. Kände mig inte nöjd  när jag gick därifrån och alla böckerna hade fått lite bedömningsbokstäver och lite utvecklande tankar...

Vet ju inte heller om jag ska skriva  bokstäver som bedömning för de olika förmågorna.... har aldrig diskuterat detta med någon. Kan inte komma på vad jag ska skriva i stället, för att att bara skriva en text känns för lite, eleverna vill veta såväl hur de lyckats som hur de ska gå vidare.

Tycker att skoljobbet är skitkul, trots att jag jobbat som mellanstadielärare i trettiosju år. Känner att den nya läroplanen utmanar och utvecklar både mig och elever. Framförallt med hjälp av Fb-gruppen "The big five" samt olika artiklar kring förmågetänket.

Men bedöma, det kan jag inte göra så att det känns bra. Dessutom anser jag att  bedömningen inte får ta för mycket tid och energi... för tiden och energin, den ska jag lägga på att göra en bra planering och att undervisa.
Jag behöver bedömningsstöd!
1 kommentar:

  1. Så sant det du skriver! Börjar smått få panik inför bedömningarna jag snart ska vara klar med. På måndag ska alla skriftliga omdömen vara skrivna. Helt vansinnigt tycker jag. Det är inte många veckor vi har haft på oss att jobba. Det är roligt att undervisa om förmågorna, men tiden att planera den undervisningen har jag inte. Det är dags att prioritera om. Bort med det som inte leder till ökad måluppfyllelse hos eleverna. I så fall tror jag lektionsplaneringen har en chans att konkurrera ut många andra möten och och en hel del av alla dokumentation vi åläggs att göra.

    Ikväll var jag på styrelsemöte. Vi pratade om att se möjligheter i stället för problem. jag får väl försöka se det så även i skolans värld. Ha det bra och se möjligheterna hos eleverna att utveckla sina fantastiska förmågor!

    SvaraRadera

Tack för dina tankar!
http://bloggkartan.se/registrera/7470/grimsaas